Färgböcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid 5-14 vardagar (se nedan)
Paperback/Softcover: 10
Vardagar Wire-O Spiralinbindning: 10
Vardagar Kalenderspiral: 10
Vardagar Helbunden/Hardcover: 14
Vardagar Expresstryck: 5 vardagar – dock inte på Helbunden/Hardcover

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 21.619 1 28.002 1 34.391 1 40.774 1 47.162 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Cream (rygg: 12,8 mm) 15.543 6 19.605 6 23.665 6 26.554 6 29.385 6
100g Munken Cream (rygg: 15,8 mm) 16.589 6 20.997 6 25.404 6 28.623 6 31.771 6
90g Offsettpapper (rygg: 12,2 mm) 15.911 6 20.096 6 24.275 6 27.281 6 30.225 6
115g G Print (rygg: 12,1 mm) 18.537 6 23.597 6 28.657 6 32.484 6 36.231 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign-mal böcker

1-col
2-col
Cover